ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – академічна інституція із своєю науковою Радою, що діє на правах рад інститутів НАНУ, має своє фінансування, самостійність у вирішенні кадрових питань. Воно з 1991 року на автономних засадах функціонує в структурі Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України і фактично є єдиним науковим підрозділом в Україні з цього фаху. Відділення покликане не тільки налагодити й проводити дослідження актуальних проблем релігієзнавства, а й скоординувати їх в межах країни, сприяти підготовці наукових кадрів з релігієзнавства. У своїй науковій роботі його дослідники керуються принципами об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму й конфесійної незаангажованості.

При Відділенні працює Спеціалізована вчена рада із захисту релігієзнавчих дисертацій із філософських, історичних і соціологічних наук, Координаційна рада з релігієзнавчих досліджень.

В структурі Відділення діють відділ філософії релігії (завідувач – проф. А.Колодний), відділ історії релігії та практичного релігієзнавства (завідувач – проф. Л.Филипович), науково-дослідницька група з ісламознавства (керівник – проф. А.Арістова). Актуалізується вивчення проблем свободи буття релігії, новітньої релігійності, історії релігієзнавчої та богословської думки України, а відтак створення відповідних науково-дослідницьких груп. У Відділенні працює 9 докторів наук (А.Колодний, П.Яроцький, Л.Филипович, В.Єленський, О.Саган, В.Шевченко, В.Климов, А.Арістова, П.Павленко) і 12 кандидатів наук (М.Бабій, О.Бучма, Н.Гаврілова, О.Горкуша, С.Здіорук, О.Кисельов, Г.Кулагіна, О.Недавня,  С.Свистунов, В.Титаренко, Ю. Недзельська, Д.Базик), наукова молодь (Т.Хазир-Огли, Є. Кононенко), 12 почесних наукових співробітників – знаних науковців України і зарубіжжя.

Відділення має свою Вчену Раду, аспірантуру й докторантуру. 

Відділення входить на колективних засадах до Міжнародної Асоціації свободи релігії, Міжнародної Асоціації істориків релігії, Міжнародної академії свободи релігії та віровизнань та ін. Співробітники Відділення індивідуально є членами багатьох професійних міжнародних об’єднань, побували вже пнад сто разів у наукових відрядженнях в біля 30 країнах зарубіжжя (США, Англія, Австралія, Іспанія, Німеччина, Латвія, Фінляндія, Данія, Греція, Італія, Польща, Франція, Японія, Індія, Росія, Ізраїль та ін.).

Участь в роботі зарубіжних наукових форумів свідчить про міжнародне визнання української релігієзнавчої науки. З різних приводів Відділення приймало у себе в останні 12 років біля 150 іноземних науковців, релігійних діячів, працівників державних установ тощо. Проводило практику американських студентів.

За останні 15 років Відділення виконало 14 актуальних наукових тем, видруковало більше 300 праць книжково-брошурної і журнальної форми, близько 700 наукових статей в різних наукових збіринках, часописах, енциклопедіях і словниках, газетах та ін. Найголовнішим здобутком Відділення є колективні праці “Академічне релігієзнавство” (К., 2000, 2007), “Історія релігії в Україні” (К., 1999), “Релігієзнавчий словник” (К., 1996), 7 книг десятитомника “Історія релігії в Україні”, наукові збірники з історії та етнології релігії, історії і сьогодення християнства, свободи буття релігії тощо. Йде робота над тритомною “Українською Релігієзнавчою Енциклопедією”.

Відділення видруковує щорічник “Релігійна свобода” (15 чисел на поч. 2009 р.), квартальник “Українське релігієзнавство” (48 чисел) та щомісячник “Релігійна панорама” (98 чисел), серії “Мислителі української діаспори” (4 книги), “Релігії України” та “Викладачу релігієзнавства”.

Щороку Відділенням організовується і проводиться до десяти різнотемних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій із запрошенням до участі в їх роботі не лише світських, а й богословських релігієзнавців, науковців із інших країн.

Співробітники Відділення викладають велике різноманіття релігієзнавчих курсів у багатьох університетах України. Відділення має договори творчої співпраці з рядом наукових і навчальних інституцій нашої країни і зарубіжжя. Зокрема плідною є наша співпраця із Львівським Музеєм історії релігії, Інститутом релігієзнавства Ягелонського університету (Польща) та Міжнародним центром права та релігієзнавства Університету Брігама-Янга (США).

На базі Відділення створено в 1993 р. Українську Асоціацію релігієзнавців, осередки якої є майже у всіх областях України. Діє також Центр релігійної інформації і свободи УАР, її молодіжне відділення, Бібліотека релігієзнавця із читальним залом релігійної періодики.

Відділення відкрите для творчої співпраці з науковими, освітніми й культурно-просвітницькими організаціями, виконання спільних наукових проектів, проведення соціологічних досліджень. Воно відкрите також і для конфесійних інституцій, своєю діяльністю всіляко сприяє утвердженню в Україні свободи совісті на рівні міжнародних правових стандартів.

Керівник Відділення – Заслужений діяч науки України, доктор філософських наук, професор Колодний А.М., заступник – доктор філософських наук, професор Яроцький П.Л., вчений секретар – кандидат філософських наук Д.Базик.

На 2013 р.:

Відділ філософії релігії

д.філос.н. Колодний А.М. – зав. відділом (0,5)

д.філос.н. Павленко П.Ю. – заст. зав. відділом, ст. наук . співр.

д.філос.н. Шевченко В.В. – пров. наук. співр.

к.філос.н. Горкуша О. В. – мол. наук. співр.

к.філос.н. Бучма О.В. – ст. наук.співр.

к.філос.н. Кулагіна Г.М. – ст. наук. співр.

к.філос.н. Недзельська Ю.К. – секретар відділу, мол.наук.співр.

к.філос.н. Базик Д. В. – мол. наук. співр.

Відділ історії релігії і практичного релігієзнавства

д.філос.н. Филипович Л.О. – зав. відділом.

д.філос.н. Яроцький П.Л. – пров. наук. співр.

д.філос.н. Климов В.В. – пров. наук. співр.

д.філос.н. Єленський В.Є. – пров. наук. співр. (0,5).

д.філос.н. Саган О.Н. – пров.наук. співр. (0,5)

к.філос.н. Недавня О.В. – секретар відділу, ст. наук. співр.

к.філос.н. Бабій М.Ю. – ст. наук. співр.

к.філос.н. Титаренко В.В. – наук. співр. (тепер – докторант)

Науково-дослідницька група з ісламознавства

д.філос.н. Арістова А.В. – керівник НДГ

к.філос.н. Здіорук С.І. – ст. наук. співр. (0,5)

Хазир-Огли Т. – мол. наук. співр.

Відділення релігієзнавства ІФ імені Г.С.Сковороди НАНУ працює за адресою: 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 301, 323-324, 413-414.

.

Телефон-факс: (044) – 279-48-12, телефон 279-04-18 (звертайтеся з питань придбання видань Відділення), 278-51-49.

.

E-mail: ukreligieznavstvo@gmail.com

*

Звертаємо увагу,

що даний блог створений з метою інформування про діяльність Відділення в рамках запропонованих наразі тем.

В існуючих умовах нашої діяльності фахові консультації та роз”яснення в коментах та через мейл не ведуться; в коментах та через мейл дискусії не підтримуються; мейл вказаний для робочих потреб колег.

Advertisements

Відповідей: 2 to “Відділення релігієзнавства”


  1. […] релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені… започатковує проведення цілої низки наукових […]


  2. […] релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені… започатковує проведення цілої низки наукових […]

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s