ВЧЕНА РАДА ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ім. СКОВОРОДИ НАНУ


1.Голова Ради – д.філос.н., проф. Колодний А.М.

2. Заст. голови Ради – д.філос.н., проф. Яроцький П.Л.

3. Вчений секретар Ради – к.філос.н. Бучма О. В.

4-11. Члени Ради: к.філос.н., ст. наук.співр. Бабій М.Ю.; к.філос.н., доц. Бучма О.В.; д.філос.н. Єленський В.Є.; д.філос.н.,проф. Закович М.М.; д.філос.н., проф. Саган О.Н.; д.істор.н., проф. Уткін О.І.; д.філос.н., проф. Филиппович Л.О.; д.філос.н. Шевченко В.В.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Вчену Раду Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України

 1. Вчена Рада Відділення релігієзнавства Інституту філософії Академії наук України (далі – ВР) утворюється згідно з Положенням про Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН УРСР, затвердженого Постановою Президії Академії наук УРСР від 26 червня 1991 року ( №192).

2. Склад Вченої Ради Відділення затверджується на засіданні бюро Відділення історії, філософії та права АН України за поданням керівника Відділення.

З. Згідно Положення про Відділення його Вчена Рада розробляє пропозиції щодо основних напрямків наукової діяльності і структури ВР, здійснює науково-методичне керівництво і контроль за роботою наукових підрозділів, обговорює і схвалює плани науково-дослідницьких робіт, рекомендує до друку наукові праці своїх наукових підрозділів і співробітників, організовує наукові конференції і наради з проблем релігієзнавства, подає науково-методичну допомогу установам різного відомчого підпорядкування тощо.

4. Керує роботою Ради керівник ВР. Він має свого, призначуваного Відділенням історії, філософії та права АН України, заступника. Документацію Ради веде її вчений секретар – вчений секретар Відділення.

5. Загальна кількість членів Вченої Ради ВР – одинадцять осіб. До її складу без виборів за посадою входять керівник Відділення і його заступник, вчений секретар ВР, завідуючі відділами і керівники секторів або науково-дослідницьких груп.

6. З метою розширення сфери впливу Ради і налагодження постійної координації науково-дослідницької роботи з провідними релігієзнавчими інституціями до складу Ради відкритим голосуванням включаються 2 – 3 провідних науковців-релігієзнавців з інших наукових установ Академії наук або вузівських кафедр.

7. Кількість членів Ради, які обираються закритим голосуванням на загальних зборах наукових співробітників Відділення, залежить від загальної кількості входження до її складу за пунктами 5 і 6 цього Положення.

8. Члени Ради із числа наукових співробітників ВР, які обираються до неї закритим голосуванням, висуваються на загальних зборах науковців Відділення або визначаються під час виборів із загального списку наукових співробітників.

9. Форма проведення виборів – висування до бюлетеня або за списком всіх співробітників – визначається Вченою Радою Відділення кожного разу окремо.

10.Обраними до Ради вважаються співробітники, які набрали дві третини голосів тих науковців ВР, які прилучился до голосування.

11.Загальний склад Вченої Ради ВР затверджує бюро Відділення історії, філософії та права АН України.

12.Вчена Рада обирається на час повноважень керівника Відділення як заступника директора Інституту філософії Академії наук України, але не більше як на п’ять років.

13. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не менше двох разів протягом місяця. Рада планує свою роботу на кожне півріччя. Про порядок чергового засідання Ради її вчений секретар інформує членів Ради заздалегідь.

14. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

15. До участі в роботі Ради, підготовки питань на її засідання можуть запрошуватися всі співробітники Відділення, а то й співробітники інших наукових установ.

16. Рішення Ради стосуються всіх підрозділів і науковців ВР, є обов’язковими для їх виконання. Вони набирають чинності лише після підписання їх керівником Відділення.

Положення прийняте на засіданні Вченої Ради  Відділення релігієзнавства Інституту філософії  Академії наук України 14 квітня 1994 року.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s