cv_a_02КОЛОДНий Анатолій Миколайович

Заслужений діяч науки України, доктор філософських наук, професор, заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Адреса: Інститут філософії. 01001 Київ, Трехсвятительська, 4

Тел.380 (044) 279-48-12, Fax.380 (044) 279-48-12

Профіль в Гугл-Академії А.М.Колодного

Резюме: один із фундаторів українського академічного релігієзнавства, фахівець із загальних проблем філософії, соціології, історії та історіософії релігії, релігійної свободи, державно-церковних відносин, історії української духовності, релігійної та релігієзнавчої думки.

Мова: рідна – українська, іноземні – російська та  німецька.

Дата народження: 3 січня 1937 року

Місце народження: село Софіївка Черкаського району Черкаської області.

Освіта, наукова мобільність:

Київський університет ім.Т.Шевченка, магістр філософії, 1960.

Київський університет ім.Т.Шевченка, аспірант, кандидат філософських наук, 1967.

Чернівецький державний університет, доцент, 1970.

Інститут філософії НАН України, доктор філософських наук,1987.

Інститут філософії НАН України, професор,1990

Професійний досвід:

1992- до ц.ч. заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;

1989- до ц.ч.              завідувач відділом філософії релігії Інституту філософії НАНУ;

1981-1989                  старший, провідний науковий співробітник,  зав.сектором Інституту філософії НАНУ;

1960-1981                   ст. викладач Одеського університету; доцент, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів суспільних дисциплін, зав. кафедри філософії Чернівецького університету, ; доцент Житомирського педінституту.

1993- до ц.ч. Президент Української Асоціації релігієзнавців

Наукова діяльність

Основні публікації

 • Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007
 • Україна в її релігійних виявах. Монографія. – К., 2005.
 • Релігійне сьогодення України. Наукова збірка. – К., 2009.
 • Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. Монографія. – К., 1996  (співавтор і редактор).
 • Академічне релігієзнавство. Монографія. -К.2000.  (співавтор і редактор).
 • Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. Монографія. – К., 1999.
 • Україна релігійна. В 2-х кн.: «Стан релігійного життя України» та «Прогнози релігійного життя України». – К., 2008 (співавтор і редактор).
 • Релігієзнавство. Підручник. – К., 2003.
 • Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К., 2005.
 • Історія релігії в Україні. Монографія. – К., 1999. (співавтор і редактор).
 • Християнство й духовність. Наук. збірник. – К., 1998 (співавтор і редактор).
 • Християнство й проблеми сучасності. Наук. збірник. – К., 2000 (співавтор і редактор).
 • Християнство за умов постмодерну. Наук. збірник. -К., 2005 (співавтор і редактор).
 • Релігійна духовність українця: прояви, фігури, стан. Монографія. – К., 1996.
 • Український Східний обряд. Монографія. – К., 1997
 • Religion and Church in the democratic Ukraine. Монографія. – К., 2000.
 • Релігія й Церква років незалежності України. Монографія. – К., 2003 (співавтор і редактор).
 • Рідна Українська Національна віра. Брошура. – К., 2002.
 • Специфіка релігії як форми суспільної свідомості. Брошура. – Чернівці, 1968.
 • Особливості пізнання суспільних явищ. Брошура. – Чернівці, 1969.
 • Православні монастирі України. Брошура. -К., 1990.
 • Суспільне буття й суспільна свідомість. Брошура. – Чернівці, 1971.
 • Ідеологія сучасного релігійного сектантства. Монографія. -Львів, 1971 (співавтор і редактор).
 • Релігієзнавчий словник.- К., 1996 (співавтор і редактор).
 • Атеїзм як форма світоглядного знання. Монографія. – К., 1984.
 • Оптимізм людини. Брошура. – К., 1986.
 • Релігія в духовному житті українського народу. Монографія. – К., 1994 (співавтор і редактор).

Загальна кількість публікацій

проф. Колодний А.М. має біля 1100 публікацій різного масштабу – монографій, брошур, наук. збірників, статей, статей-довідок і тез. Серед них близько 20 у різних закордонних виданнях.

Наукове редагування

А.Колодний є науковим редактором понад двохсот колективних монографій і наукових збірників, часописів і методичних матеріалів, індивідуальних монографій, відповідальним редактором наукового щорічника „Релігійна свобода” (видрукувано на початок 2009 року 14 регулярних і 2 спеціальних випусків), наукового квартальника „Українське релігієзнавство” (видрукувано 48 чисел), щомісячника „Релігійна панорама” (видрукувано 100 чисел).

А.Колодний є відповідальним редактором десятитомника „Історія релігії в Україні” (видрукувано 7 книг), серії „Мислителі української діаспори” (видрукувано 4 книги), серії „Релігії України” (видрукувано 4 брошури). Входить у редакційні колегії наукових журналів „Філософська думка” і „Філософські обрії” (головний співредактор), щорічника „Історія релігій в Україні”(Львів)  тощо.

Наукові конференції

А.Колодний в останні п’ять років був головою або співголовою  понад 50 наукових і науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського й регіонального масштабу. Виступив з більш ніж 150 доповідями й повідомленнями. Став ініціатором циклів науково-практичних конференцій з релігієзнавчої науки та релігієзнавчої освіти, з проблем   релігійної свободи, з історії релігій в Україні,  державно-церковним відносинам, а також Днів релігійної толерантності, які проводяться в різних містах України із запрошенням до участі в їхній роботі представників різних конфесій.

Закордонні наукові зв’язки

А.Колодний як президент Української Асоціації релігієзнавців співробітничає з Міжнародною асоціацією дослідників релігії, Міжнародною Асоціацією істориків релігії, Міжнародною Асоціацією соціологів релігії, Міжнародною Асоціацією дослідників релігії Центральної й Східної Європи, Міжнародною Асоціацією релігійної свободи. Він є членом Міжнародної Академії  свободи релігії й віросповідань і Нью-Йоркської Академії наук. Підтримує зв’язку з Парламентом релігій світу.

Брав участь в роботі різних релігієзнавчих і релігійних заходів в більше 30 країнах зарубіжжя (США, Англія, Італія, Іспанія, Греція, Данія, Польща, Росія, Латвія, Угорщина, Індія, Японія, Австралія, Сербія, Словаччина, Узбекистан та ін).

Зв’язок з державними структурами

Очолюючи Відділення релігієзнавства НАН України, А.Колодний підготував і передав різним міністерствам і установам України більше тридцяти науково-експертних і науково-аналітичних матеріалів, відповідей на листи, які надходять у Служби Президента, до Верховної Ради й Уряду з питань релігійного життя. Входив до складу різних науково-експертних комісій Кабміну, Міносвіти, Міністерства юстиції, Держкомнацрелігій, Інституту стратегічних досліджень та ін.

Участь у науково-організаційній роботі

Засновник і Президент Української Асоціації релігієзнавців (1993р.), що нині має 19 обласних відділень, нараховує понад 300 членів, поєднуючи дослідників релігії наукових і культурно-освітніх установ, вищих навчальних закладів, працівників сфери релігії державних установ. Генеральний директор Центра релігійної інформації й свободи (ЦеРІС).

Працював у складі науково-експертної ради з філософії ВАК України. Є головою Спеціалізованої наукової ради Д. 26. 161.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій з релігієзнавства. Під його керівництвом захищено більше 10 докторських і близько 40 кандидатських дисертацій з релігієзнавчої проблематики.

Членство в наукових спільнотах:

Українська Асоціація релігієзнавців (президент);

Українське філософське товариство;

Нью-Йоркська Академія наук;

Міжнародна асоціація  релігійної мсвободи.

Міжнародна Академія свободи релігії й віровизнань.

Викладацька діяльність (за сумісництвом):

1992-2005                  професор НаУКМА, організатор нової спеціалізації «Релігіознавство», розроблювач програм і навчальних планів нормативних і спецкурсів за фахом, паспорти навчальної й наукової спеціалізації з релігіознавства, концепції релігієзнавчої освіти в Україні

2000-2004                  професор Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка

1992 – до ц.ч. професор Хмельницького університету права і управління, Херсонського державного університету та інших вузів України.

З 1960 по  1981 рік працював в різні роки в Одеському держуніверситеті ім. Мечникова, Чернівецькому держуніверситеті ім. Федьковича, Житомирському педінституті ім.. І.Франка.

d184d0b8d0bbd0b8d0bfd0bed0b2d0b8d187 ФИЛИПОВИЧ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства

Робоча адреса: Київ, 01001, Трьохсвятительська 4, оф.414

Тел. роб. 38-044-278-51-49, Факс: 38-044-278-51-49

e-mail: lfilip56@gmail.com

власний блоґ і профіль в Гугл-Академії Л.Филипович

Дата народження: 7 серпня, 1956, місце народження: Чернівці, Україна

Освіта: У 1973 р. поступила на історичний факультет Чернівецького університету, а в 1979 р. закінчила Омський державний університет із спеціальності “історія”.

Кандидат філософських наук (1989), доктор філософських наук (2001), професор (2002).

Резюме: спеціаліст з релігієзнавства, історії релігій, етнології релігії, нетрадиційних і нових релігій, сучасної релігійної ситуації в Україні, релігійної духовності, свободи релігії, релігійної освіти тощо.

Мови: українська, російська, польська, англійська.

Наукова робота:

З 1 липня 2003 Завідувач відділом проблем релігійних процесів в Україні

1999-2003 Провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України

1996-1999 Докторант Інституту філософії НАН України

1992-1996 Науковий співробітник Інституту філософії НАН України

1988-1992 Старший викладач Київського Національного університету

1983-1988 Аспірант Інституту філософії НАН України

1979-1983 Інспектор Президії НАН України

Інші заняття:

1993 – до ц.ч. Старший викладач, доцент, професор Києво-Могилянської Академії,

1993-2004 Старший викладач, доцент, професор Київського Національного університету

2001-2005 професор Національного університету „Острозька Академія”

2001-до ц.ч. професор Чернівецького Національного університету

2007- до ц.ч. професор Прикарпатського Національного університету

Участь у науково-педагогічній діяльності:

Читає курси і спецкурси “Релігієзнавство”, “Академічне релігієзнавство”, “Етнологія релігії”, “Географія релігій”, “Конфесійне релігієзнавство”, “Феноменологія релігії”, “Нові релігійні течії”, “Історія християнства”, «Державно-конфесійні відносини».

Участь у роботі наукових асоціацій, науково-методичних та науково-технічних рад

З 1993 року заступник голови Київського осередку Української Асоціації релігієзнавців, з 2007 – віце-президент УАР, з 1997 р. член Правління Міжнародної асоціації дослідників релігії Центральної і Східної Європи (Польща), з 1996 р. член Міжнародного Товариства наукового дослідження релігії (США), з 2001 р. Віце-президент Української Асоціації релігійної свободи.

З 1993 р. член Вченої ради Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, з 2001 р. член Спеціалізованої ради Д 26.161.03 із захисту дисертацій при Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. У 2004-2008 рр. – член експертної комісії ВАК з філософії, соціології й політології

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має більш ніж 150 публікацій (4 монографії), з них біля 90 – наукових, решта – навчально-методичного характеру.

участь в роботі наукових конференцій

Брала участь в більш ніж 150 наукових конференціях.

 

JaroПетро ЯРОЦЬКИЙ
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор,

В Інституті працює з 1974 р.

Сфера наукових інтересів: історія релігії й Церкви в Україні, соціальне вчення католицизму, православно-католицькі відносини, сучасний стан релігії і релігійності в Україні, проблеми міжрелігійного діалогу

Основні публікації:

– Культура й інкультурація в контексті міжрелігійного і міжкультурного діалогу.
–Культурно-цивілізаційні аспекти міжрелігійного діалогу.
– Діалог віри і розуму в умовах секуляризації і світоглядного релятивізму.
– Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі.
– Харизматичний рух в Католицькій Церкві: спрямованість і наслідки «харизматичної онови», привнесеної в УГКЦ.
– Релігія у країнах Східної і Центральної Європи після соціалізму.
– Інкультурація християнства в багатоманіття культур світу.
– Православно-католицький діалог на вселенському рівні.
– Католицизм як світова церковна імперія.
– Православно-католицькі відносини і проблеми їх толерантизації в Україні.

sAGA

Олександр САГАН
Провідний науковий співробітник
доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1990 р.

Сфера наукових інтересів: інституалізація православ’я, свобода совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), політологія релігії, міжнаціональні відносини.

Основні публікації:

Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 910 с. (50,2)
– Національні прояви православ’я: український аспект. – К., 2001. – 255 с.  (10,8 д.а.)
– Православна ортодоксія у світі релігійного постмодерну // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 3 (35). – С. 189-207. (1,1 д.а.)
– International Cooperation of the State Committee of Ukraine on Nationalities and Religions in the Field of the Protection of National Minorities // Ukrainа dyplomatychna. – К., 2009.– C. 719-738. (анлійською мовою) (1 д.а.)
– Еdukacja ustawiczna przedstawicieli mniejszosci narodowych w Ukrainie w warunkach spoleczenstwa wielokulturowego // Warszawa-Кyiv, 2009. (польською мовою) (0,5 д.а.)
– Православна проблематика в дослідницьких здобутках українських релігієзнавців // Релігієзнавство України. В 2-х кн. Кн. друга: Релігієзнавча наука років незалежності. За наук. ред. д.філос.н. А.Колодного. – К.: УАР, 2010. – С. 152-166. (1,1 д.а.)

барокова вишиванкаСтарший науковий співробітник, кандидат філософських наук Недавня Ольга Володимирівна

В Інституті працює з 1997р.

Сфера наукових інтересів: суспільно значуща діяльність християнських Церков в Україні, функціонуванні в ній католицьких конфесій, проблематика релігійно-церковного й духовно-культурного розвитку українців у їх культурно-цивілізаційному оточенні, кореляції конфесійних симпатій та духовно-культурних і суспільно-політичних  орієнтацій українців.

Профіль в Гугл-Академії О.В.Недавньої

Основні публікації:

Церква у самовизначенні нації в її культурно-цивілізаційному оточенні // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 10. – С. 43-52.
– Християнські конфесії в культурному становленні європейської цивілізації // Київська церква. – 2000. – № 4. – С. 100-103.
– Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К.: Гнозис, 2000. – 218 с.
– Проблеми самовизначення УГКЦ // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 510-538.
– Transformations of Ukrainian Greek Catholic and Roman Catholic Churches in Ukraine (1990s – Early 21st Century) // Religions, Churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukraine. – Krakow: NOMOS, 2003. – S. 59-70.
– Феномен українців в сучасній РКЦ // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С.
– Релігійно-духовні орієнтації та суспільно-політичні й культурні уподобання українців: взаємозв’язок і взаємообумовленість в сьогоденні // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 14. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – С.171-178.
– Історичні Церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи // Релігія і нація в суспільному житті України і світу / Ред.кол.: А.М.Колодний, Л.О.Филипович (відповід. редактор), П.Л.Яроцький. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 219-241.
– Політкоректність та ідентичність: проблеми в релігійно-духовній царині сучасного українського суспільства // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні: зб-к наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-31.
– Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.

Повний список публікацій: http://narxivn.wordpress.com/moji_publikaciji/

Jelen

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працював з 1992 р.

Сфера наукових інтересів:соціологія релігії, глобальні тенденції сучасного релігійного розвитку, політологія релігії.

Основні публікації:

Religiosity in Ukraine according to Sociological Surveys Religion, State and Society. Volume 38, Issue 3, 2010, Pages 213 – 227.
– Ukraine // The Cambridge Dictionary of Christianity. Edited by Daniel Patte,Vanderbilt University, Tennessee, 2010.
– Globalization, Nationalism and Orthodoxy: the Case of Ukrainian Nation Building // Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty First Century. Walnut Greek, CA: Altamira Press, 2005. – P.144-178.
– Das Recht der Religionsgemeinschaften in der Ukraine // Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa.  – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S.519-545.
– Orthodoxy and Post-Communist Changes: the Case of Ukraine // Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Ed. by Jonathan  Sutton and Wil van den Bercken. Eastern Christian Studies Vol. 3,  Peeters, Leuven, 2003. – P. 543-562.
– Religion, Church, and State in the Post-Communist Era: The Case of Ukraine (with Special References to Orthodoxy and Human Rights Issues) // Brigham Young University Law Review. – Volume 2002. – # 2. – P.453-488.
– Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с.
– Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К.: “Знання”, 1989. – 47 с.
– Іудаїзм на Україні. Історичний нарис. – К.: “Знання”, 1991. – 48 с.– Державно-церковні взаємини на Україні. – К.: “Знання”, 1991. – 72 c.

d0b2d196d182d0b0d0bbd196d0b9d188d0b5d0b2d187d0b5d0bdd0bad0be1Шевченко Віталій Володимирович

(нар. 19 квітня 1954 р. в с. Терновато Миколаївської обл.) – релігієзнавець, філолог, бібліограф, музеєзнавець.

Після закінчення Київського педагогічного інституту ім. М. Горького, де навчався у 1981 – 1985 роках,  перебував у Монголії на викладацькій роботі. Упродовж 1986 – 2005 рр. працював у Національному музеї літератури України, де пройшов шлях від молодшого наукового  співробітника до завідувача відділу.

1996 р. захистив дисертацію з православно-католицької полеміки і одержав науковий ступінь кандидата філологічних наук. 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Унійна  проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України початку 40-х років ХV –  кінця   ХVІ сттоліття» зі спеціальності «релігієзнавство».

З 2006 р. – провідний науковий співробітник Відділення  релігієзнавства  Інституту  філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Професор кафедри  української  мови й літератури та кафедри документознавства й інформаційної діяльності  Відритого міжнародного  університету розвитку людини «Україна», професор кафедри філософії Київської Православної Богословської Академії.

Сферу релігієзнавчих інтересів складає проблематика православно-католицьких  відносин, а також різні аспекти української релігійної духовності та специфіка їх вияву на нинішньому етапі розвитку українського суспільства.

Автор  численних праць, серед яких монографії «Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду» (К., 2002), «Україна духовна: постаті, події, явища» (К., 2008); а також посібник «Музеєзнавство» (К., 2007 – співавтор),  «Григорій Сковорода. 1722 – 1794: Бібліографічний покажчик»   (К., 2002 – співукладач); антологія «Українські гуманісти епохи Відродження. У 2-х т.              (К., 1995 – співукладач).

.

PavlПавло ПАВЛЕНКО
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1996 р.

Сфера наукових інтересів: раннє християнство, біблієзнавство, неохристиянство, християнська антропологія, філософія релігії.

Основні публікації:

Платон і християнство. – Біла Церква: Мустанг, 2001. – 241 с.
– Ісус Христос – постать історії. – Біла Церква: Мустанг, 2002. – 347 с.
– Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. – К.: Абрис, 2009. – 527 с.
– Утопія єдиного християнства та конвергентні процеси в ньому // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – № 4/2005(36). – 2005. – С. 139-151.
– Від Ісуса до Христа: метаморфоза месіанської ідеї // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – №57. – 2011. – С. 62-72.

ArisАлла АРІСТОВА
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор

В інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів:  соціологія релігії, конфліктологія, ісламознавство

Основні публікації:

Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози / [Арістова А., Здіорук С., Бутиріна М. та ін.]. – К.: УАР, 2011.
– Арістова А. Релігійні конфлікти на теренах України та їх природа // Релігія – Світ – Україна. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К.: УАР, 2011.
– Арістова А.В. Міжконфесійна напруженість в Кримському соціумі: соціологічні виміри // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 53.
Арістова А.В. Іслам в російському суспільстві: уроки для Криму // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2010. – № 1 (3).
Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: Монографія. – К.: НТУ, 2007.

 

Buchma

Олег БУЧМА
Старший науковий співробітник,
вчений секретар
Спеціалізованої Вченої ради Д.26.161.03,
Кандидат філософських наук, доцент

В Інституті працює з 1993 р.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, правологія релігії, філософія і соціологія права

Основні публікації:

Релігії стародавніх суспільств // Історія релігії в Україні. За ред. професорів А.М. Колодного і П.Л. Яроцького. – К., 1999. – с. 31 -53.
– Академічне релігієзнавство. Підручник за ред. проф. А. Колодного. –К., 2000 ( у співавторстві).
– Релігієзнавство. Навч. пос. За ред. Л.І. Мозгового, О. В. Бучми. – К.,2006 (у співавторстві).
– Держава – релігія – нація: взаємодія в українському суспільстві // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. – К., 2009. – с. 171 -175.
– Етноконфесійні меншини в контексті міждержавних відносин України // Релігія –  Світ – Україна. Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К., 2011. – с. 119 -128.
– Религиозные меньшинства современной Украины: состояние и тенденции // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – Москва, 2011. – с. 333 – 349.

Tytar

Віта ТИТАРЕНКО
Докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
Відділення релігієзнавства, кандидат філософських наук, доцент

В Інституті працює з 1999 року

Сфера наукових інтересів: процеси модернізації в християнстві, діяльність харизматичних церков, прогностичний потенціал релігієзнавчої науки, прогнозування в сфері релігійних процесів як наукова проблема.

Основні публікації:

– Методологічні проблеми прогнозування релігійних процесів. Українське релігієзнавство. – К., 2009. –№52. – С.30-38.
– Харизматизм як постмодерне християнство. Конфесіологія релігії. За ред.А.Колодного та Л.Филипович//Українське релігієзнавство/Спецвипуск. – К., №2. – 2009. – С.151-162
– Новітні наукові парадигми в методології прогнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах (деякі аспекти проблеми). Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій.//Мат.міжнар.наук.-практ.конференції 29-30 квітня 2019 р. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. – С.82-87.
– Харизматизация християнства как мировая тенденция. Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиеведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2.: Религиоведение Украины конца ХХ-нач.ХХI в./сост. И общ.ред. Колодного А.Н.,Филиппович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «Медиапром», 2010 – С.409-416
– Прогнози перспектив державно-конфесійних і міжконфесійних відносин в Україні в їх православному вимірі. Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х кн. За наук.ред.проф. А.Колодного та Л.Филипович. Кн. ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України//Українське релігієзнавство. – К., 2011 – 1. – С.330-339.
– Прогнозування релігійних процесів як складова державно-церковних відносин. Релігійна свобода. – наук. щорічник. – № 14. – Київ. – 2009. – С.57-63.
– Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів). Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. Вип. 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – С.166-172.

KulagГанна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2000 р.

Сфера наукових інтересів: психологія релігії, релігійна психологія, антропологія релігії

Профіль в Гугл-Академії Г.Кулагіної-Стадниченко

Основні публікації:

– Релігія в її суспільній та особистісній функціональності. Монографія. – К.: УАР. – 2011. – 399 с.
– Формирование национальной и религиозной идентичности граждан Украины (1993 – 2010гг.) Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность // Сб. статей Учреждения Российской Академии Наук, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН // отв.ред.: к.ист.н. И.А. Снежкова. – М., 2011. – С. 142 – 173 (2 д.а.)
– Психология религии как религиоведческая дисциплина // Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2. Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ века // сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филиппович Л.Н., Климова В.В., Шмидта В.В.  – М., 2010. – С. 57 – 69  (1 д.а.)
– Антропологія релігії. Розділ 7. // Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. За наук. ред. д.філос.н., проф. А.Колодного. – К., 2010. – С.76-85 (0,5 д.а.)
– Народные религии в условиях глобализации // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 7. Сборник статей. // Редакционная коллегия: Одинцов М.И. (председатель), Шемелева Н.И., Ли Л.А. – СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2009. – С. 193 – 203 (0,8 д.а.)
– Ментальні засади релігійної ідентичності (на прикладі авраамістичних релігій) // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід: Збірник наукових матеріалів / Державний комітет України у справах національностей і релігій. – К., 2009 (0,5 д.а.)
– Справедливість як принцип соціальної доктрини католицизму // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Серія наук. збірників. Зб. № 3. / За заг. ред. д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка. – К., 2009 (0,5 д.а.)
– Нова релігійність та її соціокультурні перспективи в Україні // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. – Відп. ред. – д.філос.н., проф. Л.Филипович. – К., 2009 (0,8 д.а.)

GorkОксана ГОРКУША
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2001 р.

Основні публікації:

Роль концепту Логос в загальнохристиянській парадигмі.// Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.– К., 2004.– №1 (29).– С39-47. // http://slovosvit.wordpress.com/2011/11/16/логос-в-загальнохристиянств/
– Теоретичні основи нових релігійних парадигмопроектів // НВЧУ. Філософія. – Вип. 242-243. – Чернівці 2005.- С.42-48. // http://slovosvit.wordpress.com/2009/03/01/теоретичні-основи-нових-релігійних-п/

– Тематичне поле конфесійного богослів’я України. // Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя в Україні.- К., 2008.- С. 174-210.
– Етизація релігії як наслідок її функціонального обмеження. // Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійного життя в Україні.- К., 2008. – С.45-70.
– Розділ 5. Філософія релігії: предмет галузі. // Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. / за наук. ред. д.філос.н. проф. А.Колодного – / Українське релігієзнавство.- К., 2009.- Спецвипуск 2009-1.- 219с. – С.49-67.
– Релігія на роздоріжжі епох: горизонти людського буття. // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Серія наукових збірників. Зб.№3. / за заг. редакцією д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка.- К., 2009.- 412с. – С.55-65.
– Цивілізаційні процесисучасності як релігійні процеси. // РЕЛІГІЯ-СВІТ-УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А.Колодного і Л.Филипович. Книга І: Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу // Українське релігієзнавство. – К., 2010.- №56.- 339с.- С.7-45.
– Міжконфесійний богословський діалог в сучасній Україні// РЕЛІГІЯ-СВІТ-УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А.Колодного і Л.Филипович. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1.- 371 с.- С.25-54.// http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/ukrainian/41224/

Особиста сторінка і повний список наукових публікацій: http://slovosvit.wordpress.com/about/список-публікацій-горкуші-оксани/

Basyk Дмитро БАЗИК
Вчений секретар Відділення релігієзнавства,
молодший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів: первісні релігійні вірування, язичництво та неоязичництво.

Основні публікації:


Українське рідновірство та неоязичництво: проблеми диференціації та самоідентифікації / Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія за наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович // Українське релігієзнавство №.50 – К., 2009 – С. 223 – 229.
– Феномен первісної релігії / Конфесіологія релігії. Колективна монографія за наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович // Українське релігієзнавство. К., 2009. – Спецвипуск 2009-2. – С. 46 – 60.
– Неоязичництво в сучасних релігійних пошуках українців / Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1. – С. 248 – 257.

ЮляЮлія НЕДЗЕЛЬСЬКА
Молодший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2006 р.

Сфера наукових інтересів: особливості життя християн в умовах сучасного українського суспільства, розвиток християнської конфесійної періодики в Україні, сучасна конфесійна преса як джерело вивчення розвитку релігій в України, розуміння людини в християнстві.

Основні публікації:
Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010. – 162 с.
– Сучасний православний віруючий в Україні: проблема конфесійної визначеності // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід. Збірник наукових матеріалів. – К.: Світ знань, 2009. – С. 40-44.
– Релігійна періодика України в контексті міжконфесійних відносин / Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х кн.. Книга ІІ. Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – 2011. –  Спецвипуск 2011-1. – С. 322-329.
–Православне розуміння людини як образу та подоби Божої – основа визначення сенсу її земного життя // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 53. – С. 67-74.
– Свобода релігії в православній періодиці сучасної України // Релігійна свобода. – 2011. –  № 16. – C.71-77.

DSC05263Михайло БАБІЙ
Провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук (почесний науковий співробітник)

В Інституті працював з 1991р.

Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, правологія релігії, філософсько-правові та релігієзнавчі аспекти свободи совісті, свободи релігії і толерантності; проблеми державно-конфесійних відносин; функціональність релігії, релігійний фактор у суспільно-політичному бутті людей.

Основні публікації:

Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. Монографія. – К.: Вища школа, 1994.
– Соціологія релігії. Релігія як суспільно-функціонуюче явище. Релігія як форма суспільної свідомості // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. Колек. монографія. За ред. А.Колодного – К., 1996
– Толерантність: теоретичні та практичні засади // Українське релігієзнавство. – №4.– К., 1996.
– Свобода совісті в духовному житті суспільства // Релігієзнавство. Підручник – К.: «Вища школа», 2000.
– Діалог у контексті міжконфесійних відносин: сутність і проблеми // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К.: «Гнозис», 2001.
– Релігійна самореалізація особистості як практичний вияв свободи буття релігії. //Релігійна свобода. Науковий щорічник № 5. – К., 2001.
– Свобода совісті в Україні: історія і сучасність //Історія релігій в Україні. В 10 т. / Релігія і церква років незалежності України За ред. А.Колодного. – Т.10. – К. – Дрогобич: «Коло», 2003.
– Держава і церква: діалектика і форми взаємодії //Державно-церковні відносини в Україні в контексті сучасного європейського досвіду. Зб. наук. матеріалів. – К.: «VIP», 2004.
– Іслам і проблеми свободи релігії. //Буття ісламу в Україні та світі: історія і сьогодення /Українське релігієзнавство № 34 – К.,2004.

 

klymov-avatarКлимов Валерій Володимирович (почесний науковий співробітник)

Народився 22.03.1946 р. у м. Карлівка Полтавської області

Після строкової служби у Збройних Силах закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1974-1991 рр. працював на різних посадах у партійних органах, у 1982-1991 рр. – в апараті ЦК Компартії України.

Протягом 1991-1997 рр. – старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

У 2000 р. закінчив Національну академію внутрішніх справ України за фахом “Правознавство” і отримав кваліфікацію юриста. Впродовж 1997-1999 рр. працював начальником управління правової та експертної роботи, членом колегії Державного комітету України у справах релігій.

З квітня 1999 р. працював на різних посадах правового сегменту в Національній службі посередництва і примирення, з вересня 1999 по 2006 рр. – заступник голови Національної служби посередництва і примирення. За сумісництвом – старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

З 2003 р. працював старшим науковим співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

Вчені ступені: кандидат філософських наук (1986 р.), доктор філософських наук (2008 р.). Вчене звання: старший науковий співробітник (1995 р.).

Фахівець у сфері релігієзнавства, історії православної церкви, історії православної церкви в Україні, історії православних монастирів та чернецтва в Україні, історії філософсько-релігійної та релігієзнавчої думки в Україні, сучасної релігійної ситуації та основних тенденцій в Україні і на пострадянському просторі; з проблем державно-церковних, міжцерковних та міжконфесійних відносин, свободи совісті, законодавчого забезпечення свободи совісті, діяльності релігійних організацій, прав віруючих та невіруючих в Україні.

Брав участь у розробці низки законопроектів щодо правового врегулювання питань релігійної сфери, підготовці експертних висновків стосовно релігієзнавчої та правозастосовчої проблематики.

Має близько 80 наукових публікацій (у т. ч. 4 монографії) загальним обсягом 143,6 друк. арк. У 2008 г. надруковані одна монографія (51,4 друк. арк.) та 12 наукових статей. Науковий керівник кількох пошукачів, що готують дисертації з проблем релігієзнавства.

Науковий доробок В.В.Климова, зокрема, складають:

– Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. Індивідуальна монографія. – К.: Інститут філософії , 2008 (51,4 друк. арк.)

– Православна церква України в складі Московського патріархату і під управлінням Священного Синоду (1686-1917) / Історія релігій в Україні: в 10-ти т. – Т. ІІІ. – Православ’я в Україні. – К.: Український центр духовної культури, 1999 / Колективна монографія. За ред. А.Колодного та В.Климова (вступ – В.Климов у співавторстві з А.Колодним, розділи І-ХІ першої частини, хронологічна довідка з історії православної церкви в Україні, бібліографія) (19,5 друк. арк.)

– Святитель Димитрій (Данило Савич Туптало). – Л.: Логос,1995 (7,0 друк. арк.)

– Петро Могила і українське чернецтво /Феномен Петра Могили. Біографія. Діяльність. Позиція. – К.: Дніпро, 1996 / Колективна монографія. За ред. В. Климова (5, 0 друк. арк.)

– Аскетико-містична проблематика в творчості П.Могили / П.Могила: богослов, церковний і культурний діяч / Колективна монографія. За ред. А.Колодного, В.Нічик, В.Климова. – К.: Дніпро, 1997 (4,0 друк. арк.)

– Державно-церковні відносини в Україні / Академічне релігієзнавство. Підручник / У співавторстві з О.Саганом. – К., 2000 (1,0 друк. арк.)

– Інститут християнських монастирів у сучасній Україні: динаміка, діяльність, проблеми /Україна у нас єдина. Матеріали ІV Всесвітнього форуму українців. Київ, 18-20 серпня 2006 року. – К.: Українська Всесвітня Координаційна Рада, 2007 (0,5 друк. арк.) та ін.

Учасник близько 100 наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, колоквіумів, у т.ч. міжнародних. Основна проблематика доповідей та наукових повідомлень: “Православні монастирі на українських землях як осередки філософсько-богословської думки”, “Участь вітчизняного чернецтва в ініціюванні головних напрямів державницької, релігійно-церковної стратегії на києворуських землях”, “Писемні пам’ятки вітчизняної культури як відображення внеску монастирів, чернецтва у розвиток духовної культури”,  “Міжконфесійні відносини і форми їх вияву”, “Церква і політика в Україні: проблеми взаємозв’язку і загроза політизації”, “Тенденції розвитку державно-церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів врегулювання відносин між державами та церквами в Європі”, “Законодавче врегулювання державно-церковних відносин”, “Шляхи нормалізації та оптимізації міжцерковних, міжконфесійних відносин”, “Проблеми забезпечення свободи совісті в Україні”, “Імплементація українського законодавства в релігійній сфері до європейських норм” та ін.

ShestДенис ШЕСТОПАЛЕЦЬ
Молодший науковий співробітник,
кандидат історичних наук

Сфера наукових інтересів: ісламознавство, соціологія релігії, джерелознавство (сакральні тексти)

Працював у Відділенні релігієзнавства з 2010 по 2013 рр.

Основні публікації:

Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму // Сходознавство. – 2010. – № 52. – с.  175-202.
– Біля витоків ісламо-християнської полеміки: пророк Мухаммад та делегація Наджрану // Вісник ЛНУ (Історичні  науки). – грудень 2010. – №23 (210). – с. 327-337.
– «Нет принуждения в религии» (ал-Бакара, 256): абстрактный принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции // Східний світ. – 2011. – № 2. – с. 174-181.
– Від православ’я до правовір’я: деякі аспекти конверсії в іслам серед священиків РПЦ //Українське релігієзнавство. – 2011. – № 59. – с. 134-146.

Наталія ГАВРІЛОВА
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працювала з 2003 р. і до 21.01.2013 +

Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, релігійна свідомість, релігійність молоді; взаємозв’язок релігії та політики, релігії і моралі, релігії та освіти.

Основні публікації:

–  Современная религиозность. Во что и как верить молодежь Украины. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 148 p. ISBN-13: 978-3-8433-0124-4 148. (рос. мовою)
– Молодежная религиозность в контексте социокультурных изменений ХХІ века // Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. / сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А.,Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД „МедиаПром”, 2010. – C.561-569.
– Освіта в контексті міжконфесійного  діалогу релігії // Українське релігієзнавство №56. – 2010. – С. 117-127.
– Конституювання етикології релігії в структурі релігієзнавства// Українське релігієзнавство. – 2009. – № 49. -C.37-39.
– Специфіка молодіжної православної свідомості в глобалізованому суспільстві // http://risu.org.ua/article_print.php?id=9211&name=studies_of_religions&_lang=ua&

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s