,,Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій”

Сім років поспіль на Буковині проводяться наукові заходи, які сприяють як розвитку практичного релігієзнавства та соціології релігії, так і толеризують і урізноманітнюють форми міжконфесійних відносин.

Земля Буковинського краю уже вкотре стає тим експериментальним майданчиком, де відпрацьовуються нові підходи до соціалізації релігії, включення її в соціум як засобу інтеграції та консолідації українського етносу. Показовим є те, що в цьому поліетнічному, поліконфесійному та полікультурному регіоні проживає понад 100 націй і народностей, які ідентифікують себе з різними конфесійними напрямками (25 різновидів), але при цьому знаходять спільну мову та точки дотику для включення в соціальні перетворення.

Строката віросповідна та етнічна карта Буковини у певній мірі є відображенням етно-релігійної мозаїки України.

Специфічною рисою релігійного середовища, яке в той же час є етнічним ідентифікатором, є те, що буковинська земля, будучи найменшою за територією в Україні (1,3% від її площі і чисельністю біля 1 млн. населення), при наявності 1116 релігійних організацій (1076 громад)) посідає 8-ме місце за кількістю і друге після Закарпатської за густотою релігійних організацій (2,68 на один населений пункт).

Важливим соціологічним показником, що відображає специфіку релігійного середовища краю є його висока релігійність – біля 660 тис. осіб (73% від загальної кількості населення) відносять себе до якоїсь конфесії. Майже третя частина з них (240 тис.) – пенсіонери.

Враховуючи досвід буковинців мирно співіснувати, незважаючи на полісвітоглядність та поліетнічність, наукова еліта України, як і гості із-за кордону вирішили вкотре зібратись на науковому форумі для обговорення нагальних проблем та відпрацювання моделей співжиття в глобалізованому світі.

Саме ці проблеми розглядались на міжнародній науковій конференції ,,Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій”, яка проходила 29–30 квітня на базі філософсько-теологічного факультету співорганізаторами якої виступили Міністерство освіти і науки України, Чернівецька облдержадміністрація, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Інститут соціології НАН України, Українська асоціація релігієзнавців та Українська асоціація релігійної свободи.

Основним модератором форуму був філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

У науковій конференції взяли участь представники академічних закладів, громадських та релігійних інституцій США, Франції, Польщі, Росії та України.

Конференція відзначалася як якісним – 8 докторів, професорів та 24 кандидати наук, так і кількісним представництвом – понад 100 учасників. З них – 20 здобувачів, аспірантів та 16 студентів, які є майбутньою науковою елітою.

Науковий форум працював за 5-ма напрямками, які відображали нові підходи до формування відносин в політичному та поліконфесійному середовищах, які змінюють свої форми функціонування в контексті демократичних процесів та суспільних трансформацій.

У рамках пленарних засідань розглядалися питання релігійного життя Буковини (нач. управління внутр. політики ОДА Пазяк І.В.), глобалізації релігійного життя та перспектив конфесійного розвитку в Україні (проф. Филипович Л.О.); причин та факторів міжконфесійних конфліктів (Генеральний секретар УАРС П. Гануліч); міжконфесійної напруженості в кримському соціумі (д. філос. н. Арістова А.В.); новітніх наукових парадигм в методології прогнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах (докторант Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди В. Титаренко); відображення етноспільнот в ЗМІ (проф. Вінсент Меєр, Франція).

На секційних засіданнях проводився обмін інформацією та відбувалися дискусії щодо специфіки буття релігії в етноконфесійному середовищі, свободи буття церкви у контексті правових відносин, шляхах толеризації міжконфесійних відносин в умовах трансформації суспільства,особливостей сучасних трансформацій релігійного життя в Україні та регіонах, релігійності молоді в її сутнісних характеристиках та специфіці прояву.

Учасники конференції не тільки дискутували, але й ознайомились із прекрасним архітектурним ансамблем резиденції Буковинських митрополитів, побували на концерті духовної музики студентів теологічного відділення філософсько-теологічного факультету.

У рамках наукового форуму відбулася презентація Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.

Відбувся прямий ефір на місцевому телебаченні, де краяни отримали інформацію про конференцію та відповіді на питання про розвиток релігійного простору України у рамках світових глобалізаційних процесів, особливостях розвитку державно-церковних процесів в українському суспільстві, причинах міжконфесійних конфліктів, правах релігійних та національних меншин, релігієзнавчої поінформованості населення, стану та рівня релігійності молоді, перспектив створення української помісної церкви. Багато питань відносилось до можливостей міжрелігійного діалогу як фактору суспільної свідомості та ролі в цьому діалозі ЗМІ.

Традиційно форум проходив у два етапи. Якщо перший день був присвячений науковим дискусіям, то другий був відведений Єдиному Дню релігійної свободи, де мова йшла про шляхи та форми толеризації міжконфесійних відносин. В цьому році Єдиний День проходив на базі Римо-католицької церкви у приміщенні Обласного товариства польської культури ім. А.Міцкевича.

Зауважимо, що цей своєрідний захід проводиться на Буковині вп’яте і щоразу на базі іншої конференції. Специфікою Єдиного Дня було те, що в ньому взяли участь представники 10-ти конфесій: УПЦ, УПЦ КП, РКЦ, УГКЦ, АСД, ЄХБ, ХВЄ, об’єднання іудейських громад, Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, всесвітньої віри Багаї. З інформацією про проблеми реалізації релігійних свобод на зібранні виступили Президент УАРС проф. В.Єленський та Генеральний секретар УАРС П.Гануліч. Представники конфесій обмінялись досвідом соціально значущої роботи, моделей та форм міжконфесійного діалогу.

Вдруге на Буковині була проведена звітно-виборна конференція УАРС, на якій було обрано її керівництво та Рада директорів.

Голова Чернівецького обласного осередку

Української Асоціації релігієзнавців,

професор В. Докаш

Advertisements