Всечеснішому зібранню світлої пам’яті релігієзнавців України!

Без жодного перебільшення можна жахнутися при думці, що чекало етноконфесійне відродження нашого народу, коли б не горстка самовідданих усопших і живущих нині ветеранів науки з глибинним почуттям національної совісті не ситали б на захист духовного поступу українства. Інші сили у сфері релігієзнавчої думки цього зробити не змогли б.

Завдячуючи їм, сьогодні ми маємо потужну школу релігієзнавства на варті Правди національного Духа. Їх безкорисливий подвиг, іменами Лобовика, Танчера, Косухи, Калініна та інших, навіки занесений на скрижалі свободи України.

Член-кореспондент Української вільної академії наук у Канаді, кавалер ордена “За заслуги” Арсен Гудима

Вельмишановні представники зібрання світової пам’яті релігієзнавчої еліти України

Сьогодні, в бурині духовного відродження України, широкого розмаху релігієвідроджуючих процесів, формування громадянського полікультурного та поліконфесійного суспільства слід віддати належне потужній когорті піонерів релігієзнавчого руху, ветеранам науки, зусиллями яких відбулося становлення українського національного релігієзнавства.

Завдячуючи їх кропіткій праці на ниві духовності, пошуку оптимальної моделі релігієзнавчих досліджень, виважених рекомендацій щодо формування толерантних міжконфесійних та державно-церковних відносин в Україні існує повага представників релігійних відносин один до одного, сформувався позитивний психологічний клімат в релігійному просторі. Безкорисливий подвиг на ниві науки великі творчі здобутки прогностичного характеру Лобовика, Танчера, Косухи, Калініна, Филиповича, Огневої, Суярка та інших будуть занесені на скрижалі релігієзнавчої науки та української історії.

Від релігієзнавців та громадськості Буковини,

колективу гуманітаріїв Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

професор В.І.Докаш

Advertisements