Вийшов 8-й том десятитомної історії релігій в Україні “НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ” – 832 с.

В результаті зусиль багатьох науковців, а особливо головного редактора всього проекту проф.А.Колодного, побачило світ унікальне видання, в якому зібраний матеріал про більш ніж 50 новітніх течій в Україні. Крім довідкової інформації проособливості віровчення та обрядової практики, організації і суспільної функціональності течій неохристиянського, язичницького, орієнталістського та іншого спрямування, в книзі розглядається природа новітніх релігійних явищ, їхня суть, прояви, специфіка нетрадиційної релігійнотсі, її статус. Автори чітко визначилися в своїх вихідних методологічних принципах, що дало можливість запропонувати українському суспільству зважений погляд на процеси релігієтворення, запросити читачів до вдумливого сприйняття інформації, яка є такою неоднозначною щодо нових релігій.

Сподіваємося, що том зацікавить не тільки фахівців-релігієзнавців, але й стане у пригоді державним службовцям, які мають справу з конфесійним багатоманіттям України, для журналістів, яким бракує достовірної інформації про нові явища в релігійному житті України, для всіх тих, хто цікавиться духовним розвитком людства, зокрема українців, хто бажає пізнати себе через іншого, поважаючи релігієвибір кожної людини.

Бажаємо всім продуктивного приросту знань про нові релігії України, усвідомлення єдності людей у пошуках своєї духовної природи при збереженні унікальності релігійних досвідів як окремої особи, так і всієї нації.

Advertisements