Шановні колеги!!!
З метою актуалізації Філософії релігії як галузі академічного релігієзнавства в сучасній Україні та оптимізації комунікації між філософами релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України започатковує проведення цілої низки наукових заходів.
5 березня 2010 року об 11 годині у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ відбудеться Перший круглий стіл “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії”.
Ми запрошуємо Вас до співпраці і пропонуємо обговорити наступні проблеми:
1. Сутнісні характеристики релігії та сучасні класифікаційні підходи до неї як засіб виявлення специфіки функціонування релігії в кореляції із різними сферами буття суспільства.
2. Складності у визначенні й концептуалізації предмету дослідження філософії релігії.
3. Історико-філософські дослідження у філософії релігії.
4. Трансформація предмету дослідження як специфічна проблема сучасної філософії релігії.
5. Структурні трансформації в релігійному комплексі.
6. Предметне зосередження та проблемне поле філософії релігії в сучасній Україні.
7. Філософія релігії між секуляризаційними та постсекуляризаційними суспільними запитами.
8. Філософія релігії та теологія: чого ж насправді потребує сучасне українське суспільство?

Пропонуємо також альтернативний перелік проблем:
1. Предметне зосередження
a. Релігія як предмет осмислення філософією релігії (сутнісні характеристики, класифікаційні підходи, складності у визначенні й концептуалізації предмету дослідження);
b. підгалузева специфікація предмету філософії релігії: онтологія релігії; гносеологія релігії, праксеологія релігії, історіософія релігії, антропологія релігії та ін..
2. Проблемне поле:
a. Актуальність сучасних філософсько-релігієзнавчих досліджень та її оптимізація;
b. Історико-філософські дослідження у філософії релігії;
c. Сучасні підгалузеві проблеми.

Бажаючих взяти участь просимо визначитись у напрямках дискусії та повідомити пропозиції.
Горкуша Оксана:  slovosvit@ukr.net

Advertisements