П А М ’ Я Н Е М О !

Н А У К О В А К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

«РЕЛІГІЄЗНАВЦІ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

В ПАМ’ЯТІ ЇХ НАСТУПНИКІВ»

(…..лютого 2010 року)

Відкриття конференції і вітальне слово декана філософського ф-ту Національного ун-ту ім..Т.Г.Шевченка Анатолія КОНВЕРСЬКОГО.

Вітальне слово академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України Олексія ОНИЩЕНКА.

Д о п о в і д і

Академічне релігієзнавство України в ХХ столітті.

Проф. А.КОЛОДНИЙ

Релігієзнавство в Національному університету ім. Т.Г.Шевченка.

Проф. В.ЛУБСЬКИЙ

П о в і д о м л е н н я

Роль професора В.Танчера в організації і збереженні релігієзнавства як сфери гуманітарного знання.

??????????????

Б.О.Лобовик як видатний гносеолог релігії.

К.ф.н. О. ГОРКУША

Роль А.Єришева і П.Косухи у формуванні і розвитку соціології релігії в Україні.

К.ф.н. О.БУЧМА

Місце Ю.Калініна в дослідженні богословської духовної спадщини.

????????????????????

Українське релігієзнавство в контексті світового релігієзнавства.

Д.ф.н. Л.ФИЛИПОВИЧ

Виступи-спогади учасників конференції.

Презентація релігієзнавчих видруків Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, КНУ ім.Т.Г.Шевченка та інших інституцій.

Advertisements