ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо прийняти участь в I Міжнародній науково-практичній конференції

УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКИЙ ФОРУМ З КУЛЬТУРИ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

24 березня 2010 року

Оргкомітет конференції:

Голова: Шевченко Анатолій Іванович, ректор ДУІ і ШІ, чл-кор. НАН України, д.т.н., доктор богослов’я, професор

Заступники Голови:

Білокобильський Олександр Володимирович, декан факультету філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ, д.філос.н., професор

Пігуз Валентина Миколаївна, начальник редакційно-видавничого відділу Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

Костенко Наталя Валентинівна, декан економічного факультету ДУІ і ШІ, к.е.н., професор

Козловський Ігор Анатолійович, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків ДУІ і ШІ, доцент

Yoshihiko Okabe – senior lecturer, Kobe Gakuin University (Japan)

Секретар: Гераськов Сергій Вадимович, аспірант кафедри філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ

Робочий комітет конференції:

Керівник: Луковенко Ілля Геннадійович, к.і.н., доцент кафедри філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ

Члени:

Єрошенко Тетяна Вікторівна, директор Інституту сучасних комп’ютерних інформаційних технологій ДУІ і ШІ

Пулінець Наталя Петрівна, начальник відділу технічних засобів навчання

Крик Олександра Михайлівна, аспірант кафедри філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ

Лейба Альбіна Олександрівна, асистент кафедри економічної кібернетики ДУІ і ШІ

Зюзгіна Ганна Сергіївна, асистент кафедри міжнародної економіки ДУІ і ШІ

Планується проведення пленарного засідання і секцій

Орієнтовна проблематика секційних засідань:

Секція 1. Українсько-японські культурні зв’язки: паралелі й перспективи

–         японський досвід у контексті проблеми національної і культурної ідентичності в Україні

–         сучасна релігійна ситуація в Японії: досвід для України

–         національно-культурні паралелі: компаративний підхід

–         сучасний стан і перспективи розвитку українсько-японських культурних відносин

–         система освіти в Японії: досвід для України

Секція 2. Нова економіка Японії: досвід і перспективи для України

–         тенденції розвитку інформаційного суспільства

–         інвестиції Японії у реалізацію проектів з модернізації інфраструктури і охорони довкілля в Україні

–         напрями реалізації торгівельної політики

–         стратегії виходу компаній на закордонні ринки

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Доповіді, оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані у збірнику наукових праць учасників конференції. Крім того, доповіді, відібрані Оргкомітетом, планується опублікувати у журналі „Наука. Релігія. Суспільство”, що внесений ВАК України до переліку фахових видань з філософських та історичних наук, а також у журналі „Економіка промисловості”, що внесений ВАК України до переліку фахових видань з економічних наук

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2010 р. надіслати:

1) Заявку для участі в конференції (у довільній формі): назва доповіді; ПІБ автора повністю; форма участі в конференції (доповідь, повідомлення); вчене звання та ступінь; місто; ВНЗ, організація; посада; адреса домашня та робоча; телефони роб./моб., e-mail; потреба в проживанні.

2) Текст доповіді обсягом від 8 до 12 сторінок. Параметри сторінок:  в редакторі Microsoft Word – Times New Roman, розмір шрифту – 14, формат А4, береги: зверху – 2 см., нижні – 2 см; зліва – 2 см, справа – 1,5 см.; інтервал – полуторний.

Заявки та статті надсилайте електронною поштою на адресу: spirit@iai.donetsk.ua

Місце проведення конференції: м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 84, Державний університет інформатики і штучного інтелекту. Початок конференції 24 березня 2010 р. о 10.00. Реєстрація учасників з 9.00.

Телефони контактних осіб:

097-287-34-72, Луковенко Ілля Геннадійович, доцент кафедри філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ

097-767-73-48, Гераськов Сергій Вадимович, аспірант кафедри філософії і релігієзнавства ДУІ і ШІ

Advertisements