А Н К Е Т А

члена Української асоціації релігієзнавців –

………………………………………………………………………………обласна організація УАР

Прізвище, ім΄я, по-батькові (в скобках – як в закордонному паспорті) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Дата і місце народження ____________________________________________________

Коли, де і який вищий навчальний заклад (факультет) закінчили _________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Де і ким працюєте__________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Чи навчались Ви в аспірантурі/докторантурі: де, коли, за якою спеціальністю

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Чи маєте науковий ступінь (канд., докт.), наукове звання (ст.н., доцент, проф.)

__________________________________________________________________________

Де, коли відбувся захист дисертації (дисертацій). Тема(и) дисертацій __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

З якого часу займаєтесь релігієзнавчою проблематикою? Назвіть головні релігієзнавчі проблеми, що є предметом Вашого наукового інтересу___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Назвіть приблизну кількість Ваших публікацій з релігієзнавчих проблем (монографії, навчальні посібники, розділи в книгах, 2-3 актуальні статті)______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Чи брали Ви участь у науково-практичних конференціях (кількість за останні 3 роки): __________________________________________________________________________

а)міжнародних в Україні____________________________________________________;

б)міжнародних за кордоном_________________________________________________;

в)всеукраїнських__________________________________________________________;

г)регіональних____________________________________________________________.

Скільки дисертацій захищено під Вашим керівництвом?_________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Чи є Ви членом Спеціалізованих наукових рад із захисту дисертацій? Яких і де? _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Яке періодичне видання УАР одержуєте чи передплачуєте (підкресліть, будь ласка):

Релігійна панорама

Українське релігієзнавство

Релігійна свобода

Інше ________________________________

Дата, місце                                                                                                                         ПІДПИС

Advertisements