21-22 квітня 2009 року в Києві на базі Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України проходитиме Третя міжнародна наукова конференція «УКРАЇНА І ВАТИКАН В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ».

Враховуючи давню і неоднозначну історію взаємин між Україною й Ватиканом, нинішній стан міждержавних відносин та перспективу їх розвитку, низка наукових, освітніх, церковних та громадських інституцій ініціюють проведення циклу науково-практичних конференцій, присвячених розгляду широкого кола проблем у взаєминах Ватикану та України. З огляду на необхідність з’ясування історичної правди про відносини двох держав, з метою покращення міжнародного іміджу України та розвитку добрих стосунків з Апостольською столицею, іншими європейськими країнами, планується зосередитися на таких аспектах цих взаємин – історичному, духовно-культурному, політичному, міжнародно-дипломатичному, церковно-богословському.

Міністерство закордонних справ України, Державний комітет України у справах національностей і релігій, Парламентський комітет Верховної Ради України з питань духовності і культури, Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, Інститут філософської освіти і науки, Національна Академія наук України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Відділення релігієзнавства, Інститут історії України, Нунціатура Святого Престолу в Україні, Українська Асоціація релігієзнавців, Центр релігійної інформації і свободи ініціюють

Українська Греко-Католицька Церква, Патріарша Курія, Київська архиєпархія, Івано-Франківська єпархія, Одесько-Кримський екзархат, Римсько-Католицька Церква, Києво-Житомирська, Львівська та Одесько-Симферопільська дієцезії, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Український Католицький університет, Івано-Франківська Теологічна Академія, Інститут релігійних наук ім. Томи Аквінського, Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет підтримують

РІСУ та Католицький медіа-центр інформаційно супроводжують

цикл науково-практичних конференцій «Україна і Ватикан»

Враховуючи давню і неоднозначну історію взаємин між Україною й Ватиканом, нинішній стан міждержавних відносин та перспективу їх розвитку, низка наукових, освітніх, церковних та громадських інституцій ініціюють проведення циклу науково-практичних конференцій, присвячених розгляду широкого кола проблем у взаєминах Ватикану та України. З огляду на необхідність з’ясування історичної правди про відносини двох держав, з метою покращення міжнародного іміджу України та розвитку добрих стосунків з Апостольською столицею, іншими європейськими країнами, планується зосередитися на таких аспектах цих взаємин – історичному, духовно-культурному, політичному, міжнародно-дипломатичному, церковно-богословському.

Ініціативна група запрошує державні, дипломатичні та церковні, наукові, освітянські та громадські інституції підтримати цю ініціативу, увійти до складу організаційного комітету конференцій, долучитися до концептуального, кадрового, фінансового забезпечення даного проекту. Для підготовки концепції і програми запропонованих заходів 26 листопада 2007 року в м. Івано-Франківську відбувся науково-практичний колоквіум «Україна і Ватикан: стан і перспективи взаємин» за участю широкого кола авторитетних фахівців, які погодили графік проведення цього циклу конференцій.

28-29 березня 2008 р. в Івано-Франківську на базі Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника була проведена перша Міжнародна наукова конференція «Українсько–ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем». 30-31 жовтня 2008 г. в Одесі на базі Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету відбулася друга конференція «Україна і Ватикан в розвитку вищої освіти».

21-22 квітня 2009 року в Києві на базі Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України проходитиме Третя міжнародна наукова конференція «УКРАЇНА І ВАТИКАН В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ».

Для обговорення на конференції пропонуються такі проблемно-тематичні дискурси:

І. Цивілізаційні ідентичності: природа, сутність і значення Поняття ідентичності. Форми і типи цивілізаційної ідентичності. Криза цивілізаційних ідентичностей. Доля локальних ідентичностей і проблема збереження культурного універсалізму. Множинність цивілізаційних ідентичностей в Україні. Прогнози подолання цивілізаційних розломів. Можливості формування культурної єдності світу.

ІІ. Україна в цивілізаційному контексті сучасності Цивілізаційно-культурний розвиток східного і західного християнства та його вплив на становлення культури України. Стан українського православ’я, сформованого на грецькій богословській традиції, у передберестейську добу як умова унійних пошуків. Історична Україна у сфері інтересів Ватикану. Зустріч української церкви з латино-католицькою культурою: збагачення чи експансія? Реформаційні і контрреформаційні рефлексії в українській культурі 17-18 ст. Культурно-цивілізаційний вектор Могилянської доби. Політичний (1654) та церковний (1686) Переяслав як московсько-синодальний вектор розвитку українського православ’я. Православна церква України на фоні культурно-національного відродження у 19 ст. Цивілізаційно-культурні наслідки для сучасної України епохи московського православ’я і радянсько-атеїстичної доби. Іслам в Україні як цивілізаційно-культурний і релігійний феномен. Іудаїзм в Україні: сучасні тенденції розвитку. Україна і сучасний цивілізаційний поступ. Європейський християнський вектор цивілізаційного розвитку України. Православно-католицькі взаємини в контексті екуменічних тенденцій

ІІІ. Діалог культур і релігій в сучасних глобалізаційних умовах Глобалізація світу і глобалізація релігій: теорії і практики. Сучасна ватиканська концепція міжрелігійного і міжкультурного діалогу. Сучасна католицька телеологія культури. Інкультурація як чинник євангелізації: зміна концептуального підходу сучасного Ватикану. Концепція єдиної християнської європейської культури від Атлантики до Уралу: сутнісне значення і векторальна спрямованість. Рим, Москва, Константинополь як суб’єкти християнства, яке дихає «двома легенями» – східним і західним: реалізм чи утопія? Світові релігії в умовах секулярної цивілізації і культурного релятивізму. Імпорт західних і східних релігійних потоків і національно-релігійні традиції України. Гомогенізація релігійного життя в глобалізованому світі. Освіта, наука і туризм як засіб між цивілізаційного діалогу релігій. Етично-моральний релятивізм як виклик церковно-релігійній традиції в умовах глобалізації і секуляризації. Екологічні проблеми у їх богословському осмисленні. Свобода релігії як передумова міжконфесійного діалогу.

IV. Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ ст. Конфесіалізація України в контексті її входження у коло розмаїтих культурних цивілізацій: західної (католицької і протестантської) і східної (московсько-православної і візантійсько-константинопольської). Політичний аспект православно-слов’янскої цивілізації. Східна політика Ватикану та її цивілізаційно-культурні вектори. Модерні і постмодерні тенденції в сучасному українському християнстві. Толерантизація міжконфесійних відносин в річищі культурно-цивілізаційних процесів в сучасній Україні.

Зацікавлених в участі в Київській конференції просимо подавати заявку до 22 березня 2009 р. у Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (проф.Л.О.Филипович. lfilip56@gmail.com) або на кафедру релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету (проф. С.Р.Кияк. kr@pu.if.ua).

За матеріалами конференцій, що відбулися, видано 2 збірки матеріалів. В планах видати третю збірнику. Вимоги до оформлення тез доповідей: текст подається у двох варіантах обов’язково: роздрукованому та електронному (формат .doc або .rtf). Обсяг доповідей – до 12 сторінок, 20 тис. знаків, шрифт Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 0,7; поля – всі 1,5 см.

Оргкомітет конференцій залишає за собою право відбору наданих матеріалів. Передбачається оргвнесок для учасників конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА І ВАТИКАН В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ЗРІЗИ».

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва доповіді

Посада і місце роботи

Учений ступінь і наукове звання

Адреса (поштова і електронна) Телефон/факс

Оргкомітет Довідки за тел. 278-51-49, 279-04-18, 279-48-12

Advertisements