РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ

7-ма КНИГА «ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ»

В с т у п.

Розділ І. Історія та географія розселення народів України.

Розділ ІІ. Релігійні меншини історичного християнства.1. Православні меншини України.

А. Російська Православна Вільна Церква.

Б. Руська Православна Церква.

В. Православна Євангельська Апостольська Церква.

Д. Апокаліптична Православна Церква.

Е. УАПЦ -Каногнічна.

Ж. Старообрядці-безпопівці в Україні.

2. Католицькі меншини України.

А. Вірмено-католицизм в Україні.

Б. Християни-покутники.

3. Українські лютерани.

4. Реформатський рух в Україні.

А. Закарпатська Реформатська Церква.

Б. Українська Євангелічно-Реформатська Церква.

5. Інші ранньопротестантські спільноти країни.

А. Англіканські громади України.

Б. Пресвітеріани в Україні.

В. Методистська спільнота України.

4. Баптистсько-Євангельські меншини України.

А. Рада Церков ЄХБ.

Б. Незалежні громади ЄХБ.

В. Братство незалежних Церков ЄХБ.

Г. Євангельські християни України.

5. П’ятидесятницькі мпеншини України.

А. Союз Вільних Церков ХВЄ.

Б. П’ятидесятники-сіоністи.

6. Адвентистські меншини України.

А. Адвентисти-реформісти.

Розділ ІУ. Релігія національних мпеншин.

1. Іудаїзм в житті євреїв України.

2. Караїмські вірування.

3. Релігійні вірування циган.

4. Кримчаки як етноконфесійна спільнота.

5. Іслам на українських теренах.

А. Іслам в житті кримськотатарського народу.

Б. Іслам в житті волжсько-татарського народу.

В. Духовне Управління мусульман України.

Г. ДУМУ У М М А.

Д. Шиїтський іслам і Україна.

6. Вірмено-григоріанство в Україні.

7. Православ’я в житті російської меншини.

8. Протестантські спільноти національних меншин.

А. Корейські баптисти.

Б. Корейські методисти.

В. Шведські лютерани.

9. Румунська Православна Церква в Україні.

Розділ V. Свобода буття релігійних меншин України.

1. Культурно-національні і релігійні меншини України.

2. Карта і статистика релігійних меншин України.

3. Законодавче закріплення свободи релігійних меншин України.

Advertisements