Н О В І Р Е Л І Г І Ї У К Р А Ї Н И

8-ма КНИГА «ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ»

З М І С Т

Вступ. ФЕНОМЕН НЕОРЕЛІГІЙ (Л.Филипович)

Частина перша. НОВА РЕЛІГІЙНІСТЬ: ОСОБЛИВІСТЬ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

Розділ 1. ДУХОВНІ ВИЯВИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

1. Особливості буденного світогляду послідовників нетрадиційних вірувань (П. Косуха з доопрацюванням А. Колодного). 2. Ціннісні орієнтації нетрадиційного віруючого (П. Косуха з доопрацюванням А. Колодного).

3. Наука в контексті нетрадиційних вірувань (А. Щедрін).

4. Натуралістичні міфи – феномен нової неорелігійності (А. Щедрін).

5. Марновірство як позатрадиційна релігійність (А. Щедрін).

6. Екзистенційний стрій нової релігійності (С. Качурова).

7. Кеносистизм як вияв нетрадиційності (О. Карагодіна).

8. Обряди в неорелігіях (В. Бодак, Л. Филипович).

9. Шляхи і форми навернення в нові релігійні течії (О.Карагодіна).

10.Проблема вибору нетрадиційної віри (Л. Филипович).

Розділ 2. СТАТУС НЕТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ

1. Географія неорелігій України (А. Колодний).

2. Детермінанти нетрадиційної релігійності (А. Колодний).

3. Соціально-демографічний портрет нетрадиційного віруючого (П. Косуха з доопрацюванням А. Колодного).

4. Нетрадиційність і сучасні суспільно-політичні процеси (П. Косуха з доопрацюванням А. Колодного).

5. Нетрадиційна релігійність в контексті національного (П. Павленко).

6. Нові релігії в дзеркалі вітчизняних мас-медіа (В. Єленський).

7. Правові проблеми буття релігійної нетрадиційності (М. Бабій).

8. Фактори релігієвибору і забезпечення його свободи (О. Карагодіна).

9. Тенденції неорелігійного процесу в Україні (Л. Филипович).

Розділ 3. РЕЛІГІЙНЕ МІСІОНЕРСТВО І НОВІ РЕЛІГІЇ

1. Прозелітизм і нові релігійні течії (В. Єленський).

2. Релігійне місіонерство в оцінках традиційних конфесій (А. Колодний)

3. Місцеві Церкви та закордонне місіонерство (М. Маринович).

4. Християнські місії України :

а. Християнська місія „Світло на Сході” (А.Колодний).

б. Християнське товариство „Україна для Христа” (О.Кос, Є.Концур, О.Мамонов).

в. Християнська місія „Сім’я” (Р. Стівенс).

г. Армія спасіння – благодійницька християнська спільнота (О.Азарова, К.Білявська, А.Вербицька).

д. Місія „Добра новина” (А.Колодний).

5. Правові аспекти місіонерської діяльності в Україні (М. Бабій).

Частина друга. КОНФЕСІЙНА СТРУКТУРА НОВИХ РЕЛІГІЙ УКРАЇНИ

Розділ 1. ВІДРОДЖЕННЯ ДАВНІХ УКРАЇНСЬКИХ ВІРУВАНЬ

1. Українська Рідна Віра (Г. Лозко).

2. Собор Рідної Української Віри (О. Безверхий).

3. Рідна Православна Віра (В. Куровський).

4. Слов’янська течія „Великий Вогонь” (Г. Боценюк).

5. Рідна Українська Національна Віра (А. Колодний).

6. Рідновір’я російського походження в Україні (В.Куровський).

Розділ 2. ХРИСТИЯНСЬКА НЕТРАДИЦІЙНІСТЬ

1. Церква Христова в різноманітті її виявів (П. Павленко).

2. Церква Христа (І. Козловський).

3. Новоапостольська Церква (А. Колодний).

4. Церква Назарянина (А.Колодний та ін.).

5. Українська Християнська Євангельська Церква (Л. Падун).

6. Історія виникнення і сучасний стан харизматичного руху (В. Титаренко).

6 а) Церква Світових Жнив (О.Бай).

6 б) Об’єднання Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (А. Гаврилюк).

6 в) Християнська Церква „Перемога”(Г. Мадава).

6 г) Харизматична Церква „Посольство Царства Божого” (С.Жукотанська).

6 д) Харизматичний рух „Нове покоління” (А.Колодний, А.Тищенко).

6 е) Церква «Дім Слави Божої» (С.Продивус)

7. Християнська Церква Кальварі Чапел (О.Жуковська, Л.Картель).

8. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (А. Колодний, Ю. Корольов).

9. Церква Останнього Завіту (С. Артемович).

10. Церква Нового Єрусалиму (А. Колодний, О. Васильєв, О. Вітер).

11. Православна Церква Божої Матері (С. Вутянов).

Розділ 3. НЕООРІЄНТАЛІСТСЬКІ РУХИ

1. Товариство Свідомості Крішни (Є. Нартов).

2. Місія Чайтаньї (А.Колодний).

3. Рух Шрі Чайтанья Сарават Матх (О. Романенко).

4. Вчення Сатья Саї Баби (А.Колодний)

5. Вселенська Чиста Релігія – Сахаджа Йога (З. і А. Савицькі).

6. Брахма Кумаріс (Ю. Карапетян, О. Грибенко).

7. Вчення Махаріші (Є. Ставицька, В. Шепель).

8. Шрі Чінмой і його Центр (В. Коломицев).

9. Спільнота Сія-Світ (А. Колодний, М. Бондар, А. Валеня, Т. Ткачук).

10. Буддистські новоутворення України:

а) Білий Лотос (Черкаська громада буддистів) (А.Колодний, М. Бердичевська, Д. Гетьман, К. Гончарова).

б) Буддійський орден Ніппондзан Мьоходзі (А. Колодний).

в) Школа Карма Кагью (Т. Фрідман).

10. Ошо Радніш та його вчення (А. Колодний).

Розділ 4. ТЕЧІЇ „НОВОГО ВІКУ”

1. Новий вік: поняття, історія, концепції (О. Карагодіна).

2. Міжнародний рух Граля (К. Дем’янчук).

3. Саєнтологія як нове релігійне вчення.

4. Китайський цигун – школа Фалуньгун (Л. Кнутарьова).

5. Жива Етика .

6. Теософське товариство (Я.Любивий).

7. Система Вчителя Іванова (О.Карагодіна, Г.Петренко, С. Холодникова).

8. Вчення Григорія Грабового як неорелігія (А.Колодний, С. Свистунов).

9. Школа Симорон (В. Матвеєв).

Розділ 5. СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ

1. Віра Багаї .

2. Церква Єднання (М. Ільїн).

3. Велике Біле Братство:

а) Біле Братство очима соціолога (В. Єленський).

б) Неорелігійний феноме Великого Білого Братства (В.Гринько).

в) Нова спільнота Преображенного Людства Велике Біле Братство Юсмалос (В. Брицька).

г) Марія ДЕВІ Христос стає Вікторією Преображенською (А.Колодний)

4. Євреї за Христа (К. Данильченко, Ю. Коцеруба).

5. Спільнота Вознесених Володарів (А. Колодний, О. Четверик).

Розділ 6.ПСЕВДОРЕЛІГІЇ ЯК ТЕЧІЇ СУСПІЛЬНОГО НЕСПОКОЮ

1. Аум Сінрікьо (А. Колодний).

2. Сатанізм (………………).

Післяслово. НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ (Л. Филипович).

Advertisements