АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА ВІДДІЛЕННЯ. ПОШУКІВСТВО

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ протягом всього часу його діяльності має своїх аспірантів і докторантів. Всі вони успішно завершують роботи над дисертаціями, оскільки мають постійну можливість одержати кваліфіковану консультацію фахівців вищого наукового рівня, користуватися книгами бібліотеки Відділення, які не часто знайдеш навіть у знаних бібліотеках, великим набором релігійних періодичних видань. Вони мають також постійну можливість оприлюднити наслідки своєї дисертаційної роботи на тих конференціях, які проводить Відділення, а також видрукуватися в його виданнях, які переважно є вакувськими.

При Відділенні релігієзнавства наявне також пошуківство за заявками-проханнями наукових установ, керівництва вузів, релігійних спільнот.

Дисертації пишуться переважно за філософською тематикою. Теми їх визначаються відповідно до тематики наукових досліджень відділів чи наукових груп, до яких прикріплюється пошуківець.

Оплата оформляється відповідною угодою. Термін навчання також визначається окремо.

Кожний пошуківець одержує наукового консультанта з числа наукових співробітників Відділення.

Advertisements